Io Mio

Io Mio, 1966; mixed media; 15 1/4 x 17 1/4 x 3 1/4 in. (framed); Collection of the Lenore G. Tawney Foundation, New York.

Io Mio,1966

Photo: Rich Maciejewski, courtesy of John Michael Kohler Arts Center.

Io Mio,1966 Detailed Io Mio,1966 Detailed